ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่พำนักอาศัยในจีน

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่พำนักอาศัยในจีน

7 ต.ค. 2564

260 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย: ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่พำนักอาศัยในจีน
 
   ที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนมากที่พำนักในจีนโดยไม่ดำเนินขั้นตอนและเอกสารให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการพำนัก ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น จึงขอให้คนไทยที่มีความประสงค์จะพำนักต่อในจีน ดำเนินการดังนี้
- ตรวจสอบว่ามีเอกสารการพำนักในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารและสิทธิการพำนักต่าง ๆ ในต่างประเทศของตนอย่างสม่ำเสมอ
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ