ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : หยุดหลงเชื่อ! ประกาศรับสมัครงานทางเฟซบุ๊คหรือไลน์กลุ่มเพื่อไปทำงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่การตลาดในฟิลิปปินส์

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : หยุดหลงเชื่อ! ประกาศรับสมัครงานทางเฟซบุ๊คหรือไลน์กลุ่มเพื่อไปทำงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่การตลาดในฟิลิปปินส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2565

| 352 view

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 29 สิงหาคม 2565

หยุดหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานทางเฟซบุ๊คหรือไลน์กลุ่มเพื่อไปทำงานตำแหน่ง...

 • แอดมินออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่การตลาด ในฟิลิปปินส์

ลักษณะการประกาศเชิญชวนให้สมัครงาน

 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน รายได้ดีตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน พร้อมเงินค่าล่วงเวลา (OT)
  นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมที่พัก อาหาร สวัสดิการต่าง ๆ และจะดำเนินการเรื่องวีซ่าให้เมื่อเดินทาง
  ถึงฟิลิปปินส์

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางถึงฟิลิปปินส์

 • เหยื่อจะถูกบังคับให้เซ็นสัญญาทำงานที่ไม่เป็นธรรม ถูกยึดหนังสือเดินทาง ให้ทำงานหนัก ไม่ได้ค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้ และถูกบังคับให้หาลูกค้ามาเล่นพนันออนไลน์ หลอกให้ลงทุน หรือชักชวนคนที่รู้จักมาร่วมทำงานเป็น
  เครือข่าย
 • หากทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ยินยอมทำงาน จะถูกกักขัง ขู่ทำร้าย หรือส่งขายต่อให้นายจ้างรายอื่น รวมทั้ง
  ถูกบังคับให้ต้องนำเงินจำนวนมากมาไถ่ตัวเป็นค่าผิดสัญญาการทำงานหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือกลับไทยไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากจะต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางการฟิลิปปินส์ อาจมีการสอบสวนในฐานะเหยื่อหรือพยานคดีการค้ามนุษย์ และอาจต้องเข้ากระบวนการศาลของฟิลิปปินส์

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ