ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 27 สิงหาคม 2565 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปเกาะเชจู "เกาหลีใต้" 

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 27 สิงหาคม 2565 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปเกาะเชจู "เกาหลีใต้" 

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ส.ค. 2565

| 553 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 27 สิงหาคม 2565
ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปเกาะเชจู "เกาหลีใต้" 🇰🇷

   กรมการกงสุลขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
เกาหลีใต้กำหนดให้คนไทยที่จะเดินทางไปยังเกาะเชจู "เกาหลีใต้"
จะต้องลงทะเบียนออนไลน์
เพื่อขอรับ Korea ElectronicTravel Authorization (K-ETA) ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
(เช่นเดียวกับ
การเดินทางไปกรุงโซล)
ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ที่
https://www.k-eta.go.kr/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ