ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 20 กรกฎาคม 2565 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปทำงาน "มาเลเซีย"

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 20 กรกฎาคม 2565 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปทำงาน "มาเลเซีย"

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 504 view
ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปทำงาน "มาเลเซีย" 🇲🇾

          ปัจจุบันพบว่าเริ่มมีกรณีคนไทยถูกจับกุมข้อหาเกี่ยวกับการทํางานให้บริการในสถานบันเทิงและค้าประเวณีมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่เพิ่งเดินทางเข้ามาเลเซียด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้รับอนุญาตให้พำนักในมาเลเซียได้ไม่เกิน 30 วัน

          มาตรการและการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้ามาเลเซีย
   - ไม่มีเอกสารเดินทาง หรือไม่มีตราประทับเข้าออก (ลักลอบเข้าเมือง) หรือพนักเกินกำหนด มีโทษสูงสุด คือ ปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต (ประมาณ 82,000 บาท) หรือจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับและอาจถูกโบยไม่เกิน 6 ครั้ง
   - ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือใช้วีซ่าผิดประเภท มีโทษสูงสุด คือ ปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต (ประมาณ 8,200 บาท) หรือจําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ
   - ค้าประเวณี มีโทษสูงสุด คือ จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ (ไม่ระบุจํานวนเงินสูงสุด) หรือทั้งจําทั้งปรับ

Hotline : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ +6-017-700-4822
Facebook : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur / กงสุลไทยกัวลาลัมเปอร์
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ