การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2565

| 2,741 view
การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

📌 ผู้ถือหนังสือเดินทาง >> ลงทะเบียน Thailand Pass ที่ https://land.tp.consular.go.th
📌 ผู้ถือบัตรผ่านแดน >> ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

* ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
________________________________________

Entry Measures into Thailand by Land travel (Effective from 1 May 2022 onwards)

📌 Passport Holders >> Register on Thailand Pass at https://land.tp.consular.go.th
📌 Border Pass Holders >> Do not have to register on Thailand Pass

PLEASE NOTE; Travelers whose Thailand Pass have already been issued can travel with the issued QR Code and do not need to register for new Thailand Pass.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ