กรมการกงสุล เข้าร่วมภารกิจการรับตัวคนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปส่งให้รัฐบาลตุรกี เที่ยวบินที่ 2

กรมการกงสุล เข้าร่วมภารกิจการรับตัวคนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปส่งให้รัฐบาลตุรกี เที่ยวบินที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.พ. 2566

| 252 view
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00.45 น. นายอำนาจ พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมภารกิจการรับตัวคนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปส่งให้รัฐบาลตุรกี เที่ยวบินที่ 2 จำนวน 11 ราย ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6

คนไทยทั้ง 11 ราย ได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ผ่านกระบวนการเข้าเมือง การคัดกรองโรค การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 และเข้าพักในสถานที่ที่กองทัพอากาศจัดไว้เพื่อรอเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ